खैरहनी नगरक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ??

पूर्वाधार विकास
9% (30 votes)
कृषि, पर्यटन र उद्योग
30% (94 votes)
सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य
18% (58 votes)
माथिका सबै
42% (134 votes)
Total votes: 316