FAQs Complain Problems

Flash News

खैरहनी नगरक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ??

पूर्वाधार विकास
35% (323 votes)
कृषि, पर्यटन र उद्योग
20% (183 votes)
सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य
11% (102 votes)
माथिका सबै
34% (315 votes)
Total votes: 923