Flash News

खैरहनी नगरक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ??

पूर्वाधार विकास
10% (16 votes)
कृषि, पर्यटन र उद्योग
35% (56 votes)
सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य
19% (31 votes)
माथिका सबै
36% (59 votes)
Total votes: 162