FAQs Complain Problems

Flash News

वडा नं. ९

खैरहनी नगरपालिका साविक खैरहनी गा.वि.स. वडा नं.१ र २ मिलेर बनेको हो |  नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या ६११६ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा १२०५ रहेको छ | 

जम्मा क्षेत्रफल ५.८५ वर्ग कि.मि. रहेको छ |

Documents: