FAQs Complain Problems

Flash News

वडा नं. १

खैरहनी नगरपालिका साविक चैनपुर गा.वि.स. वडा नं.१ र २ मिलेर बनेको हो |नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या ६०२९ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा १२२९ रहेको छ | 

र क्षेत्रफ़ल ४.०१ वर्ग कि.मि. रहेको छ |

Documents: