FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवाहरु

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
स्वास्थ्य समस्या हेरेर
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्वास्थ्य शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
खैरहनी नगरपालिका र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु
सेवा शुल्क: 
नगरसभाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

खोप सेवा = खोप कार्ड,

पोषण सेवा = वृद्धि अनुगमन कार्ड,

सुरक्षित मातृत्व सेवा = गर्भवति जाँच कार्ड,

परीवार नियोजन सेवा = सम्बन्धित व्यक्ति नै आउनु पर्ने,

उपचारात्मक सेवा = ओ.पि.डि. कार्ड,