FAQs Complain Problems

वडा नं. ७

खैरहनी नगरपालिका साविक खैरहनी गा.वि.स. वडा नं.३ र ५ मिलेर बनेको हो | आ.व.०७४/०७५ मा नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या २८२७ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा ५१५ रहेको छ | 

जम्मा क्षेत्रफ़ल ४.०८ वर्ग कि.मि. रहेको छ |

Undefined
Population: 
२८२७
Ward Contact Number: 
०५६-५८३००६
Weight: 
7