FAQs Complain Problems

वडा नं. १३

खैरहनी नगरपालिका साविक कुमरोज गा.वि.स. वडा नं.१, २, ३ र ४ मिलेर बनेको छ |

आ.व.२०७४/०७५ मा नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी संख्या र जनसंख्या सर्वेक्षणमा यस वडाको जनसंख्या ४६६७ रहेको छ

भने जम्मा घरधुरी संख्या १००२ रहेको छ |

र जम्मा क्षेत्रफल ११.०८ वर्ग कि.मि. रहेको छ |

Undefined
Population: 
४६६७
Ward Contact Number: 
9855058294
Weight: 
13