FAQs Complain Problems

वडा नं. ११

खैरहनी नगरपालिका साविक कठार गा.वि.स. वडा नं. ८ र ९ मिलेर बनेको छ | आ.व.२०७४/०५ मा नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,

यस वडाको जनसंख्या ३३०१ रहेको छ भने, घरधुरी संख्या जम्मा ६५५ रहेको छ |

र जम्मा क्षेत्रफल ६.३६ वर्ग कि.मि. रहेको छ |

Undefined
Population: 
३३०१
Ward Contact Number: 
९८४५०२६७१९
Weight: 
11