FAQs Complain Problems

वडा नं. १०

खैरहनी नगरपालिका साविक खैरहनी गा.वि.स. वडा नं.१, २, ३, ४,५,६ र ७ मिलेर बनेको हो | आ.व.०७४/०७५ मा नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या ८२६५ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा १६११ रहेको छ | 

र जम्मा क्षेत्रफल १०.६२ कि.मि. रहेको छ |

Undefined
Population: 
८२६५
Ward Contact Number: 
९८४५१४२४९२
Weight: 
10