FAQs Complain Problems

वडा नं.२

 

खैरहनी नगरपालिका साविक चैनपुर गा.वि.स. वडा नं.३ र ७ मिलेर बनेको हो | आ.व.०७४/०७५ मा नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या ५५९१ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा ११४३ रहेको छ | 

क्षेत्रफ़ल ८.५८ रहेको छ |

Undefined
Population: 
५५९१
Ward Contact Number: 
०५६-५८३५९५
Weight: 
2