रासायनिक मल बिक्रेता सिफारिसको लागी सहकारी संस्था/फर्म/कम्पनि ले आवेदन दिने सुचना !!