फिल्ड सहायक पदको लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना !!!