डायलासिस गर्ने बिरामीहरुको विवरण विवरण सम्बन्धमा !