खैरहनी नगरपालिकाको कार्यालयले ८५ % अनुदानमा विभिन्न फलफूलका विरुवाहरु वितरण गर्दै गर्दाको झलकहरु..