FAQs Complain Problems

कृषि तथा पशु सेवाहरु

लाग्ने समय: 
सोहि दिन र फिल्ड जानुपर्ने भएमा सोहि अनुसार
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि तथा पशु शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
खैरहनी नगरपालिका अन्तर्गतका कृषि तथा पशु शाखा
सेवा शुल्क: 
नगरसभाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

समस्या हेरेर आवश्यकता अनुसार, तल राखिएको डक्युमेन्ट अनुसार

नमुना फाराम तथा अन्य: