कार्यालय सहयोगी पदको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना !!!