FAQs Complain Problems

अविवाहित प्रमाणिकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन
सेवा दिने कार्यालय: 
खैरहनी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
नगरसभाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. बमोजिम निवेदन
  2. वडा कार्यालयबाट तोकिए बमोजिमको बैबाहिक स्तिथि प्रमाणीकरण
  3. सर्जमिन मुचुल्का नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि सहित
  4. सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  5. जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि