अन्तरवार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरिएको बारे सुचना !