तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
73% (27 votes)
राम्रो
11% (4 votes)
ठिकै
16% (6 votes)
Total votes: 37