तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
83% (5 votes)
राम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
17% (1 vote)
Total votes: 6