Flash News

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
73% (35 votes)
राम्रो
13% (6 votes)
ठिकै
15% (7 votes)
Total votes: 48