तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
74% (23 votes)
राम्रो
6% (2 votes)
ठिकै
19% (6 votes)
Total votes: 31