तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
74% (14 votes)
राम्रो
5% (1 vote)
ठिकै
21% (4 votes)
Total votes: 19