तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
72% (31 votes)
राम्रो
14% (6 votes)
ठिकै
14% (6 votes)
Total votes: 43