तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
72% (23 votes)
राम्रो
9% (3 votes)
ठिकै
19% (6 votes)
Total votes: 32