तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
80% (8 votes)
राम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
20% (2 votes)
Total votes: 10