खैरहनी नगरक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ??

पूर्वाधार विकास
8% (7 votes)
कृषि, पर्यटन र उद्योग
28% (26 votes)
सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य
26% (24 votes)
माथिका सबै
38% (35 votes)
Total votes: 92