Flash News

खैरहनी नगरक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ??

पूर्वाधार विकास
6% (4 votes)
कृषि, पर्यटन र उद्योग
31% (19 votes)
सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य
35% (22 votes)
माथिका सबै
27% (17 votes)
Total votes: 62