खैरहनी नगरक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ??

पूर्वाधार विकास
8% (9 votes)
कृषि, पर्यटन र उद्योग
28% (33 votes)
सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य
23% (27 votes)
माथिका सबै
41% (48 votes)
Total votes: 117