ल्याब टेक्निसियन पदमा सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना !!