खैरहनी नगरक्षेत्र भित्रका फाेहरजन्य पदार्थ स‌कलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

खैरहनी नगरक्षेत्र भित्रका फाेहरजन्य पदार्थ स‌कलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: