खैरहनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा बन्द हुने सम्बन्धि सुचना !!