फोटो ग्यालरी

यहि मिति २०७४/१०/०६ गते खैरहनी नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा सम्पन्न भयो....

यहि मिति २०७४/१०/०६ गते खैरहनी नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा सम्पन्न भयो....

यहि मिति २०७४/१०/०६ गते सम्पन्न दोश्रो नगरसभाका केहि झलकहरु....

खैरहनी नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभामा समितिका संयोजकहरुले आफ्ना प्रतिवेदनहरु पेस गर्नुभएको थियो...

Pages