यहि मिति २०७४/१०/०६ गतेको दिन सम्पन्न दोश्रो नगरसभा