खैरहनी नगरपालिका अन्तर्गतको वडा नं. ०३ कार्यालय उद्घाटनका केहि झलकहरु...