तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
73% (19 votes)
राम्रो
8% (2 votes)
ठिकै
19% (5 votes)
Total votes: 26