तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
80% (4 votes)
राम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
20% (1 vote)
Total votes: 5